Värdegrund

Vägen mot Utbildningsförvaltningens vision utgår från en plattform bestående av de fyra grundstenarna
”Tradition & Värdegrund”, ”Trygghet & Studiero”, ”Ansvar & Inflytande” samt ” Lärande & Profiler”.

På vägen har vi definierat de mål vi ska nå och de verktyg vi ska använda oss av, för att utveckla såväl vår verksamhet som våra elever i riktning mot visionen.

plattformen


Grundstenarna i plattformen symboliserar de fyra huvudperspektiv vi har som utgångspunkt i vårt arbete mot visionen.

Traditioner är ett viktigt fundament som ger ett historiskt och kulturellt perspektiv, medan värdegrundsarbetet bottnar i vårt sociala samspel.

Tryggheten beror i första hand på relationerna elever emellan, medan studiero handlar om hur vi vuxna förvaltar ledarskapet i klassrummet.

Att ha inflytande över sitt lärande är en framgångsfaktor, vilket ska utvecklas i förhållande till förmågan att ta ansvar för det.

Lärandet är vårt huvuduppdrag och profilerna fungerar i det avseendet som en kombination av stimulans och motivation.

visionen


En vision ska i första hand fungera som en ledstjärna, som visar åt vilket håll vi gemensamt ska gå och vara något som kan ge oss energi och inspiration, inte ett mål.  

En skola där varje elev, håller en utbildningsnivå i världstopp och förbereder sina elever för att vara världsmedborgare.

För att ha den inriktningen på vår verksamhet behöver vi ha en bred kompetens och erfarenhet i kombination med ett välutvecklat ledarskap, för att kunna undervisa utifrån en kunskap om vad varje elev redan kan och hur varje elev lär sig.

Varje elev ska kunna utnyttja hela sin potential och alla sina möjligheter för att få de kunskaper och redskap som behövs för att kunna studera, leva och arbeta i den alltmer globaliserade framtid vi ser.

I ett mer och mer individualistiskt samhälle är skolan i stort sett den enda mötesplatsen där alla samlas samtidigt idag. Detta ger oss en helt unik möjlighet att lära av och med varandra.
 

Vår utmaning är att stimulera denna process med meningsfulla sammanhang där eleverna ska få samtala mycket, formulera sig och pröva argument, på ett sådant sätt att alla utvecklar en lust att vilja lära sig mer.

du är bra som du är!

Under hösten 2017 startade profilledarna på Engelbrektsskolan värdegrundsprojektet ”Du är bra som du är”