ENgelbrektsskolan

Kalender

24 januari 18.00Informationsmöte för alla inför

åk 4


4 februari

klockan 11.00-13.00Öppet hus 


Engelbrektsskolans föräldraförening

-en länk mellan föräldrar, elever och skola.


Engelbrektsskolans föräldraförening vill förstärka samarbetet vårdnadshavare emellan, och ha en aktiv dialog med skolledningen. Föreningens syfte är att skapa möjligheter för föräldrars delaktighet och inflytande, och därigenom öka trivseln för elever och personal. Vi gör detta genom att: 

 

 • Fånga upp frågor och idéer från föräldrar och ta upp dem med skolledningen i regelbundna förvaltningsrådsmöten med rektorn och elevkåren och återkoppla.  
 • Medverka på informationskvällar och ”öppet hus”  
 • Synliggöra skolans personal genom intervjuer. 
 • Anordna föräldrautvecklande aktiviteter och nätverkande med andra organisationer . 
 • Bidra med föräldranärvaro för eleverna vid olika skolarrangemang. 

   

  Bli medlem


  Årsavgiften är 150 kr per läsår per familj 

  Betala till Plusgiro 452746-1 eller Swish 123 609 62 83 

  Märk betalningen med barnets för- och efternamn samt klass OCH ange din e-postadress 


  Medlemsavgifterna går framförallt till att främja god stämning på skolan genom ekonomiskt stöd till elevaktiviteter, exempelvis till spel till fritidshusen eller särskilda projekt inom skolans verksamhet och uppskattning till personalen.

  Vill du engagera dig?

   

  Du kan välja att enbart vara en stödmedlem eller engagera dig i styrelsen. Ny styrelse väljs på årsstämman varje hösttermin. Föräldrar från alla årskurser är välkomna. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma! 


  Personalporträtt

   

  Varje dag möter våra barn en mängd fantastiska lärare, pedagoger och andra vuxna som träffar dem i deras skolvardag. Vilka är dessa vardagshjältar som tar hand om de käraste vi har? Föräldraföreningen vill ge ett ansikte till dessa och främja förståelse för vad som händer på skolan så varje termin intervjuar föräldraföreningen någon från skolans personal.

  Profiler/inriktning

  01

  Bild/Film & Design 

   

  Vill du ha mer kreativitet och visuell kultur på schemat?


  04

  Spetsutbildning i matematik

   

  Har du förutsättningar att tillgodogöra dig undervisning i matematik på en högre nivå?

  02

  Pop & Rock 

   

  Med musik kan du hitta din egen inspiration, skaparlust och drivkraft.

  05

  So

   

  Vill du lära dig mer om din omvärld och fördjupa dig i SO-ämnena?   03

  Fotboll

   

  Vill du kombinera din skolgång med en gedigen fotbollsutbildning?

  06

  Matematik/No/Teknik

   

  Är du intresserad av hur saker och ting hungerar och varför det blir så?