Styrelse läsår 20/21Hema Lehocky – Ordförande (Åk 5)

Klas Andreasen – Kassör (Åk 8)

Maria Strömgård   (Åk 9)

Jasmine Dahlström Bringner (Åk 5)

Helena Riordan Hallberg (Åk 7 och Åk5)

Susanne Svidén (Åk8)

Anna Simoni (Åk4 och Åk2)

Vill du bli aktiv i styrelsen? Hör av dig!

 

Kontakt

 

Om ni vill kontakta oss eller har frågor som ni vill att vi ska ta upp i skolans förvaltningsråd eller på annat sätt, använd främst följande adress:

hej.esff@gmail.com

Alternativt via telefon till ordförande Hema Lehocky på 072 593 1238 eller någon annan i styrelsen.