SO-Profilen

Här får du utökad tid till de fyra samhällsorienterade ämnena, d.v.s. historia, religion, samhällskunskap och geografi.

vad gör So-profilen?


Under lektionerna har du möjlighet att fördjupa dig i det som sker i den ordinarie ämnesundervisningen, men vi anpassar oss även till elevernas egna behov och önskemål. Ofta börjar vi passen med att gemensamt titta på nyheterna och diskutera dem. Vi gör olika studiebesök, arrangerar FN-dagen och i 9:an är målet att göra en studieresa till Auschwitz, Polen. Att utveckla förmågan att orientera sig i sin omvärld är viktigt för både för dig som individ och för det demokratiska samhället.

Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor

Katarina ansvarig för so-profilen


Berättar lite om SO-profilen på Engelbrektsskolan

So årskurs 4-6


SO åk 4-6
Här får du utökad tid till de fyra samhällsorienterade ämnena, dvs historia, religion,
samhällskunskap och geografi. Under lektionerna har du möjlighet att fördjupa dig i det som
sker i den ordinarie ämnesundervisningen, men vi anpassar oss även till elevernas egna behov
och önskemål. Ofta börjar vi passen med att gemensamt titta på nyheterna och diskutera dem.
Vi gör även musei- och studiebesök. Att utveckla förmågan att orientera sig i sin omvärld är
viktigt för både för dig som individ och för det demokratiska samhället.

So årskurs 7-9


Här får du utökad tid till de fyra samhällsorienterade ämnena, dvs historia, religion,
samhällskunskap och geografi. Under lektionerna har du möjlighet att fördjupa dig i det som
sker i den ordinarie ämnesundervisningen, men vi anpassar oss även till elevernas egna behov
och önskemål. Ofta börjar vi passen med att gemensamt titta på nyheterna och diskutera dem.
Vi gör olika studiebesök, arrangerar FN-dagen och i 9:an är målet att göra en studieresa till
Auschwitz, Polen. Att utveckla förmågan att orientera sig i sin omvärld är viktigt för både för
dig som individ och för det demokratiska samhället.

Kursplan samhällskunskap


”Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.”