Spetsutbildning i matematik Syfte 


Syftet är att på bästa möjliga sätt tillvarata de elever som hyser stor fallenhet för matematik och har goda förutsättningar att till-godogöra sig undervisning i ämnet på högre nivå.få möjlighet 


Eleverna skall också beredas möjlighet att – inom matematikens ramar och i enlighet med Lgr22 – utveckla sitt matematiska tänkande i grupp, i laborativa miljöer med modern it-teknik som hjälpmedel, samt utveckla sitt muntliga matematiska språk både enskilt och i grupp. Allt under ledning av kvalificerade lärare.

hur söker du?


  1. Ditt barn behöver ha lägst betyget B i matematik ht åk6. Inga undantag ges.
  2. Betyget skickas in till betyg-maspets@edu.stockholm.se, ett autosvar skickas första gången du mailar till adressen. Har man mailat adressen en gång tidigare kommer inget nytt autosvar.
  3. Ansökan görs på  skolvalstjänsten på stockholm.se . Skolvalsperioden är mellan 15/1-15/2 2024. Viktigt att man anger att det är spetsutbildningen i matematik man söker. Det är riksintag till klassen så alla som uppfyller betygskravet får söka oavsett bostadsort.
  4. Alla som sökt via skolvalstjänsten och skickat in sitt betyg kallas till antagningsprov. Det kommer att vara på Engelbrektsskolan lördagen den 17/2 kl 09.00 med ev muntligt test den 20/2. Den muntliga delen kommer att vara i mindre grupp om 3-5 elever Kallelse till den muntliga delen kommer i ett separat mail senast söndag kväll. Får man ingen kallelse till den muntliga delen är man antigen antagen efter sitt goda resultat på det skriftliga provet eller så har man inte uppnått tillräckliga prestationer för att erbjudas en plats hos oss.
  5. Antagningsprovet är lördag den 17/2 och bara då oavsett sjukdom, resa eller andra förhinder.
  6. Från den 25/3 meddelas antagningsbeslutet på skolvalstjänsten där man ansökte. Alla måste vänta till dess och inga förhandsbesked ges.

matte problem


Bilden visar professor Kalkyls rosenrabatt. Vita rosor odlas i de lika stora vita kvadraterna, röda rosor i den röda kvadraten och gula rosor i den gula, rätvinkliga triangeln. Rabatten får precis plats inom ett område som är 16 m långt och 16 m brett. Vilken area har rabatten?

OBS! Man behöver inte känna till kvadratrötter och Pythagoras sats för att lösa den här uppgiften.

svar:


Svar: 144 cm2

Lösning:
Rabatten kan delas upp i nio kongruenta, rätvinkliga trianglar (se figur).
Den längsta sidan i trianglarna är lika lång som sidan i kvadraten ABCD.
Därför är AD = DE = 16 cm/2 = 8 cm.
Arean av kvadraten ABCD = 8 . 8 cm2 = 64 cm2
Kvadraten består av fyra trianglar.
Varje triangel är 64 cm2/4 = 16 cm2
Arean av de nio trianglarna: 9 . 16 cm2 =
144 cm2

presentation av profilen