Profil-matematik/No/Teknik

Är du intresserad av hur saker och ting fungerar och varför det blir så?

Då är profilen i Matematik/NO/Teknik något för dig.

”Ge aldrig upp drömmarna om det du verkligen vill göra. Personen med stora drömmar är starkare än den med alla fakta."
Albert Einstein

profilen

  • syfte och innehåll

Profilen Ma/NO/Tk ger eleverna möjlighet till att fördjupa sig i ämnena matematik, NO och teknik genom laborationer, praktiska och teoretiska uppgifter samt inspirerande studiebesök. Bland annat har profilen besökt KTH vid flera tillfällen och träffat forskare och sett deras labbverksamhet. Vi besöker regelbundet Vetenskapens Hus och vi har också varit på Tekniska museet. Profilen har också ett nära samarbete med organisationen Mathivation, som kommer varje termin i högstadiets profil med matematikaktiviteter. 

Eftersom datorn är ett viktigt arbetsredskap inom profilens ämnesområden är programmering och användning program för att göra diagram och modeller viktiga inslag i profilens undervisning.  

  • mål

Profilens mål är att stärka elevernas kunskaper genom både breddning och fördjupning som sker i samklang med ordinarie undervisning i ämnena, men att även väcka intresse för profilens ämnesområden som framtida yrkesinriktning.

Bild1mnt
Bild4
Bild3
Bild5
Bild2