idrott

Om du är engagerad i idrott och vill kombinera idrott med dina studier då kan idrottsprofilen vara något för dig.

.

Kombinera idrott och teoretisk undervisning


Rörelse, välmående och goda studieresultat har ett starkt samband. Vi på Engelbrektsskolan erbjuder därför en idrottsprofil för elever som vill fördjupa sitt intresse och utvecklas inom idrott.  
Undervisningen utgår från kursplanen i idrott och hälsa och vi jobbar med en bredd av rörelseaktiviteter. Det betyder att du inte riktar in dig mot en specifik idrott. Istället kommer du att möta många olika typer av fysisk aktivitet. Idrottsprofilen erbjuder elever möjligheten att utöva idrottspass på 1×90 min i veckan under sin skoltid tillsammans med erfarna och kunniga lärare och instruktörer som är kopplade till skolan.
Vår idrottsprofil bedrivs i samarbete med Djurgården Skol IF samt olika föreningar i Stockholm. Eleverna behöver dock inte vara kopplade till föreningar utanför skolan då profilen är öppen för alla elever. Det som behövs är ett intresse för idrott och rörelse!

Hello world