fotboll


Eleverna får i samarbete med DIF ungdom praktisk fotbollsutbildning, men även en teoretisk del som innehåller ”Kost” och ”Fotbollsteori i skolan”.

fotboll

Djurgårdens IF besitter erkända kunskaper när det gäller utbildning av unga fotbollstalanger.


Eleverna får i samarbete med DIF ungdom praktisk fotbollsutbildning, men även en teoretisk del som innehåller ”Kost” och ”Fotbollsteori i skolan”. Eleverna får möjlighet att på skoltid två gånger i veckan spela fotboll och lära sig mer teoretiskt för att bli bättre fotbollsspelare. Eleverna på mellanstadiet tränar på skolan och eleverna på högstadiet tränar på Hjorthagens IP.

Fotbollsprofilens verksamhet har också en koppling till Lgr 11 och framförallt ämnena Idrott & hälsa samt hemkunskap där eleverna får en möjlighet att stärka sina kunskaper i ämnena på profiltid samt utveckla förmågor vilket hjälper eleverna att nå goda resultat i dessa praktiska ämnen. Detta sker i samarbete mellan instruktörerna från DIF och undervisande lärare. Fotbollsprofilens verksamhet hjälper också till att realisera och konkretisera Lgr 11:s kap 1 & 2 vilka bl.a. handlar om att utveckla elevernas förmåga till samarbete, empati och förståelse för alla människors lika värde.

Hello world

"sätt höga mål, och sluta inte förrän du når dem"

-Bo Jackson

Hello world

profil med kvalitet


För att kvalitetssäkra fotbollsprofilens fotbollsutbildning och undervisning har Engelbrektsskolan valt att samarbeta med Djurgårdens IF. Samarbetet är reglerat i ett avtal mellan parterna.
Djurgårdens IF besitter erkända kunskaper när det gäller utbildning av unga fotbollstalanger. DIF är ansvariga för tillsättandet av instruktörer och att fotbollsutbildningen håller en hög nivå både praktiskt och teoretiskt. Alla instruktörer från DIF är som alla lärare skyldiga lämnar ett utdrag från polisens belastningsregister för att befästa lämpligheten.

Engelbrektsskolans fotbollsprofil är sedan juni 2009 certifierade av Stockholms fotbollförbund, vilket fungerar som en extern kvalitetssäkring av fotbollsprofilens verksamhet.