bild/film & design 

Hello world

utveckla din bildskapande förmåga 


”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.” –Kursplan Bild LGR22 

projekt 

hur vi jobbar 


Bild (åk 4 och 7) Du arbetar fördjupande med bildskapande uppgifter (två och tredimensionella) i olika material och tekniker t.ex. linoleumtryck, gips, lera, foto, skrapkartong, papier-maché och akvarell. Du använder dina nyvunna kunskaper om olika typer av material och tekniker i det egna bildskapandet.Design (åk 5 och 8) I samarbete med slöjdämnet ligger nu fokus på design och formgivning. Du arbetar med form och funktion, från ide till färdig produkt, och använder dig av mjuka och hårda material som t.ex. textil, papp, trä och metall. En termin i halvklass i trä- och metallslöjden (åk 5) och en termin i halvklass i textilslöjden (åk 8). Den andra terminen i halvklass i bildsalen.Film (åk 6 och 9) Du får arbeta med fotografering, filmande och digital bildbehandling. I grupp tillverkar ni egen rekvisita och skriver bildmanus. Tillsammans skapar ni egna filmer i olika genrer t.ex. reklam-, action-, dokumentär- och spelfilm. I åk 6 ägnas en stor del av profiltiden åt att göra stopmotion-film i lera där ni bygger upp miljöer och karaktärer från grunden. SvenskAmerikanska stuntskolan besöker oss fem lektioner under hösten och du får då lära dig om stuntkoreografi samt spela in actionscener.


bild/film &design

Vill du ha mer kreativitet och visuell kultur på schemat? Frågor kring profilen: anne.engman@edu.stockholm.se Kontaktpersoner Engelbrektsskolan: Åk 4-9 Pär Kalderén par.kalderen@edu.stockholm.se Åk 4-6: När det gäller specifika profiler så väljer du det när du har fått en plats på skolan. Åk 7-9: Till Fotboll, Ma spets och Pop/Rock sker antagning via test. Övriga profiler som SO, Ma/NO/Tk och Bild/Film/Design väljer du när du har fått en plats på skolan.