Pop & rock profilen


Underrubrik som konkretiserar kunskapsområdet
Musik år 7-9


Övergripande mål

 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (Lgr
  11, s. 15)
 • Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa
  egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och
  förutsättningarna (Lgr 11, s. 18)


Förmågor att utveckla


 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.
 • Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
 • Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.


Du får undervisning i (ur Centralt innehåll)


 • Spela instrument och sjunga i olika former och genrer.
 •  Ensemblespel i form av ackordinstrument, melodiinstrument, slagverk, enkeltstämmig och flerstämmig
  sång.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar
  för att musicera i olika genrer.
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation


I undervisningen ska vi lära oss att


 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.
 • Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.
 • Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga
  att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör
  det möjligt att delta i musikaliska sammanhang genom att själva musicera.


Bedömning/Hur visar du vad du lärt dig?

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska
  uttryck.
 •  Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor
  med röst och instrument.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och
  låtar.
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.