årskurs 7-9

slutspurt på grundskoletiden


Tiden som elev i årskurs 7-9 är en spännande period i livet då utvecklingen tar stora kliv både kunskapsmässigt och personlighetsmässigt. Både frihet och ansvar för det egna lärandet ökar.

Inför sjunde klass erbjuder vi fler profilval:


Matematik/NO/Teknik, Fotboll, Friidrott, Pop och rock,  Bild, film och design samt SO. Skolan har  Ma-spets klasser.

 

I klasserna finns elever från flera profiler. Varje klass har två mentorer och ett flertal ämneslärare. Mentorn följer elevens enskilda utveckling såväl som arbetar med hela klassens välbefinnande. Mentorn är den lärare som i första hand håller kontakt med hemmet. Det är också mentorn som kallar till utvecklingssamtal och föräldramöten.

Årskurs 7-9 är indelat i tre arbetslag; A, B och C.
Inom arbetslaget finns fyra-fem klasser.
I största möjliga utsträckning har en klass lärare som tillhör ett och samma arbetslag.
Det gör att lärarna inom arbetslaget kan få bra kontakt med och goda kunskaper om eleverna inom det egna laget.