årskurs 1-3

stolta användrare av lärplattor i våra klasserInspiration och arbetsglädje är en viktig del av vår verksamhet där elever ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi hjälper varje elev att hitta sitt sätt att lära och anpassar undervisningen utifrån detta. Användningen av lärplattor är ett av våra verktyg, vi har Ipads.

Eleverna i årskurs F-3 tillhör en hemvist, A, B eller C och Sagerska. Fritidshemmet är integrerat i skolans verksamhet, vilket innebär att fritidspedagogerna träffar eleverna både under skoltid och fritidstid.

Hello world